Oględziny

Analiza szkód związanych z zalaniem wodą oraz wycena kosztów.

W przypadku powstania szkody związanej np. z zalaniem czy pożarem bardzo ważne jest precyzyjne określenie strat i kosztów jakie poniesiemy na przywrócenie pomieszczeń do stanu sprzed powstania szkody. W przypadku osób ubezpieczonych czy też starających się o odszkodowanie z ubezpieczenia sprawcy ważne będzie sprecyzowanie nakładu pracy- robocizny, ilości materiałów oraz kosztów dodatkowych jak np. zużyty prąd. Oczywiście pomocą będzie służyć Państwu również Firma Ubezpieczeniowa jak i Likwidator Szkód przybyły z jej ramienia. Jednak czasem odszkodowanie proponowane przez Ubezpieczyciela nie spełni Waszych oczekiwań. Również sposób rozliczenia może budzić kontrowersje:

Ryczałt: kiedy Firma Ubezpieczeniowa po dokonaniu oględzin przez Likwidatora Szkód zaproponuje całościową kwotę na pokrycie strat i remontu

Rozliczenie fakturowe: kiedy Firma Ubezpieczeniowa rozliczy się z Państwem na podstawie faktur za remont

Ważne jest aby nie pominąć żadnego z kosztów jakie ponieśliśmy lub poniesiemy na poczet przywrócenia pomieszczeń oraz ich wyposażenia  do stano sprzed wystąpienia szkody. Pamiętajmy, że na całość strat składa się dosłownie wszytko zaczynając od zalanej podłogi, mokrych i zagrożonych porażeniem pleśniami ścian po meble, ubrania oraz prąd jaki zużyją np. urządzenia osuszajcie.

W zakres naszych usług wchodzą oględziny i pomiary specjalistycznym sprzętem oraz zalecenia związane z kompleksowym usunięciem szkód po zalaniu wodą:

– oględziny związane ze stratami przez szkodliwe działanie wody i pleśni

– pomiary poziomu wilgotności higrometrami

– obrazowanie termowizyjne skutków zalania : więcej na naszej stronie TERMOWIZOR.pl

– wykonanie fotografii poglądowej

– kosztorys- wycena kosztów osuszania, odgrzybiania i ozonowania na podstawie KNR 9-21 Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów budowlanych po zalaniu wodą. Katalog Nakładów Rzeczowych- wykonawca ORGOBUD.pl

– wykonanie protokołu z pomiaru i oględzin dla Firmy Ubezpieczeniowej wraz z kosztorysem